Med2 Contour

Procesi za vreme tretmana

Za vreme tretmana Med Contourom, tkivo i masne naslage se uz pomoć vakuuma "usisavaju" u aplikator. Zajedničkim delovanjem dva međusobno usklađena ultrazvuka, u tkivu se stvara faza kompresije i dekompresije u tkivu.Time se stvara puno plinskih mehurića u tkivu. Mehurići postaju sve veći i veći, implodiraju i stvaraju veliku količinu energije koja postiče raspadanje membrana masnih naslaga.

Med Contourov jedinstveni ultrazvučni tretman razbija membrane masnih naslaga, masne naslage se uništavaju, ispuštajući masne kiseline i trigliceride. One se zatim apsorbiraju i preko limfnih i krvnih žila transportuju u jetru. Kroz prirodni metabolizam jetre ovaj višak masnih kiselina i triglicerida se eliminiše iz tela. Limfna drenaža koja je integrisana u aplikatoru, poznata kao 'zonska masaža " znacajno olakšava ovaj proces eliminacije.

Niskofrekventni ultrazvuk ciljano prodire u potkožno masno tkivo i koncepiran je tako da uz pomoć usmerenog ultrazvuka izaziva razbijanje masnih stanica, ostavljajući pri tome kožu, krvne žile i vezivno tkivo netaknutim.

Varijabilne izmene frekvencije od 20 do 60 kHz povećavaju prodiranje ultrazvuka omogućujući time bolje delovanje na adipocite. Kroz promenu zraka izazvanu niskim frekvencijama pulsa u spektrumu raznih talasnih dubina, nudi bolji mehanički i lipolizni učinak u svrhu prodiranja do masnih naslaga različitih veličina.

Tokom tretmana MedContourom nastaje mehanička lipoliza u adipocitima koja stimuliše razgradnju masnih kiselina u naslagama. Uništene masne naslage – smesa masti i vode (emulzija), mora se ukloniti kroz limfni sastav,i zbog toga mora biti sprovedena limfna drenaža kako bi se podržao ovaj proces i kako bi nastalu smesu ponudila jetri kao energiju. Pri tome jetra ne pravi nikakvu razliku između masti koju dobija ovom metodom od masti iz redovne ishrane.

Med Contour u našem centru!

Pogledajte video dr. Oza o Med Contouru!

Pratite nas i na Facebooku!