Med2 Contour

Best non-invasive body shaping device 2011 & 2012

Na najvećem medicinskom kongresu na svetu, fokusiranog na estetsku medicinu "The Aesthetic awards" održanog 04.06.2011. u Las Vegasu Dr Troel je pred stručnom komisijom dobio prestižnu nagradu za "najbolji neinvazivni tretman oblikovanja tela" (Best Non-Invasive Body Shaping Enhancement) sa Med2 Contourom / Vaser Shape kako se zove u SAD-u.

Radovi za 7 određenih kategorija su se predavali stručnoj komisiji koja se sastojala od 6 doktora i 4 glavna urednika najeminentnijih svetskih estetskih magazina. Među svim primljenim prijavama, odabrani su najbolji radovi između kojih se dodeljivala nagrada za najbolje dostignuće u određenoj kategoriji. Dr Troel je dobio nagradu za najbolje dostignuće “neinvazivnog oblikovanja tela".

Godinu dana nakon, na TAS-u, “The Aesthetic Show”, najvećem svetskom kongresu fokusiranom na estetsku medicinu, održanom 14.04.2012. u Las Vegasu, Med2 Contour / Vaser Shape ponovno je osvojio, drugu godinu za redom, nagradu za najbolje neinvazivno dostignuće!    Dr. Troel sa Med Contourom

Med Contour u našem centru!

Pratite nas i na Facebooku!